Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-09-29
Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy ul. Kościelnej w Jędrzejowie

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

ul. 11 Listopada nr 33

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie przebudowy ul. Kościelnej w Jędrzejowie

 

Pożądany termin realizacji :

  30 listopada  2003r.

 

Oferta winna zawierać :

 

1. cenę  netto
2. cenę brutto ( z podatkiem VAT) obliczoną na podstawie kosztorysu ślepego

 

 

Materiały przetargowe do odbioru w Urzędzie Miejskim – pokój nr.9

 

Do oferty należy dołączyć:

- ofertę na załączonym wzorze oferty

-  szczegółowy  kosztorys ofertowy

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 2 i art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych

 

Zapieczętowane oferty   na  zadanie  z napisem: 

 „Oferta na przebudowę ul. Kościelnej w Jędrzejowie ”   należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 12 w terminie  do dnia 7 października  2003 r.  do godz. 10 00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 9

 

W dniu  7 października   2003 r. o godzinie 11- tej Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100 %.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Marek Wolski tel. (041) 38 610-10 wew. 42

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 – Ustawy  o zamówieniach publicznych (oświadczenie pisemne)

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-09-29
Data ostatniej zmiany:
2003-09-29
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)