Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-10-21
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi Zagaje do Szkoły

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ul. 11 Listopada nr 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi Zagaje do Szkoły Oferta winna zawierać : 1. cenę netto 2. cenę brutto ( z podatkiem VAT) obliczoną na podstawie kosztorysu ślepego Materiały przetargowe do odbioru w Urzędzie Miejskim – pokój nr.9 Do oferty należy dołączyć: - ofertę na załączonym wzorze oferty - szczegółowy kosztorys ofertowy - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 2 i art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych Zapieczętowane oferty na zadanie z napisem: „Oferta na wykonanie modernizacji drogi Zagaje do Szkoły” należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 12 w terminie do dnia 28 października 2003 r. do godz. 10 00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 9 W dniu 28 października 2003 r. o godzinie 10 45 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100 %. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Głogowski tel. (041) 38 610-10 wew. 27 W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 – Ustawy o zamówieniach publicznych (oświadczenie pisemne)
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-10-21
Data ostatniej zmiany:
2003-10-22
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)