Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-10-22
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na budowę pomieszczeń sanitarnych (roboty budowlane) przy budynkach mieszkalnych położonych w Jędrzejowie

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie ul. Reymonta 21 ogłasza. przetarg nieograniczony na budowę pomieszczeń sanitarnych (roboty budowlane) przy budynkach mieszkalnych położonych w Jędrzejowie:

 - segment ul. Głowackiego
 - segment południowy ul. Głowackiego 22 a
 - segment północny ul. Głowackiego 22 a

Termin zakończenia robót: 3 miesiące od daty podpisania umowy, chyba, że warunki atmosferyczne uniemożliwią rozpoczęcie, bądź kontynuację robót i terminowe jej zakończenie. Roboty winny zostać wykonane w całości przez wykonawcę, który wygra przetarg - brak możliwości zlecenia prac podwykonawcy.


Formularz zawierający zakres robót można otrzymać w biurze Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie przy ul. Reymonta 21 pokój nr l w godzinach 7°° - 15°°. Telefon (041)386 73 80 lub (041) 386 33 41. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Marianna Jagiełka.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie przy ul. Reymonta 21 w terminie dwóch tygodni począwszy od dnia 28 października 2003 r.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2003 r. o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego.

Kryterium oceny oferty:

- cena ofertowa – 90 %
- długość okresu gwarancji – 10 %

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Stanisław Jach
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-10-22
Data ostatniej zmiany:
2003-10-22
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)