Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-10-28
Ikona statystyk

Przetarg Nieograniczony na wykonanie: budowy ul. Sienkiewicza w Jędrzejowie

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

budowy ul. Sienkiewicza w Jędrzejowie

 

Oferta  powinna zawierać  cenę:

1.     netto

2.     brutto ( z podatkiem VAT)

3.  termin wykonania

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.9 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem  „ oferta na wykonanie budowy ul. Sienkiewicza”

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  – pokój nr 12


w terminie do dnia   4.11.2003 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 9

w dniu  4.11.2003 roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Jacek Głogowski   tel. 386-10-10  wew.27

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-10-28
Data ostatniej zmiany:
2003-10-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)