Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2012-02-16
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, z późn zmianami/    oraz w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych: nr LXII/442/10,  z dn. 18 czerwca 1998 roku,   Nr XII/99/11 z dn. 27 października 2011 oraz w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Nr XIII/136/11 z dn.

1 grudnia 2011 roku Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości:

1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  :

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Powierzchnia

 

Forma

sprzedaży

Cena nieruchomości

Dokument własności

1.

Obr. O6  miasta Jędrzejowa

Dz. Nr 867/14

       111 m²

Tryb bezprzetargowy

12 400,- zł

D NBN. 7413/9/22/98

 2

Lokal mieszkalny nr 40 w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 132 wraz z udziałem 2128/147108

  w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako dz. nr 279 obr. O4 miasta Jędrzejowa

Powierzchnia użytkowa lokalu 21,28 m2 , udział 2128/147108   w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń. Pomieszczenie przynależne do lokalu- piwnica o powierzchni użytkowej

3,60 m2

Przetarg ustny nieograniczony

   45 000,- zł

plus pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste części wspólnej nieruchomości: 517,00  zł plus podatek VAT 118,91 zł, oraz opłata roczna 20,70 zł plus podatek VAT 4,76 zł.

KI1J00035770/7

2) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany  :

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Powierzchnia

 

Forma

zbycia

Cena nieruchomości

Dokument własności

1.

Obr. 04 miasta Jędrzejowa

 Dz. nr. 521/8, 521/9

63 m²

 zamiana

5 890,- zł

KI1J/00008024/5

                                                           Burmistrz Miasta Jędrzejowa

                                                                 mgr. Marcin Piszczek

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)