Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2012-02-16
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543, z późn zmianami/, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie:   Nr VIII/64/11 z dn. 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej, Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Powierzchnia

 

Forma

zbycia

Cena nieruchomości

Dokument własności

1.

Obr. O5 miasta Jędrzejowa

Dz. Nr 389/1, 595/1

       219 m²

Tryb przetargowy

300 000,- zł

KI1J/00000047/6

Nieruchomość zapisana w ewidencji gruntów  obr.O5 miasta Jędrzejowa jako działki

nr 389/1 i 595/1, jest położona na obszarze zabudowy staromiejskiej, przeznaczenie to handel, usługi, zabudowa mieszkaniowa.

                                   Burmistrz Miasta Jędrzejowa

                                           mgr Marcin Piszczek

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:41:24, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)