Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-04-27
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie przebudowy ul. Kościelnej w Jędrzejowie

 

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

przebudowy ul. Kościelnej  w Jędrzejowie

 

Oferta  powinna zawierać  cenę:

1.      netto

2.      brutto ( z podatkiem VAT)

3.  termin wykonania

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

Pożądany termin wykonania 09.06.2004r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.9 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

„ oferta na wykonanie przebudowy ul. Kościelnej ”

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia  14.05.2004 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 9

w dniu  14.05.2004 roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Wójcik tel. 386-10-10  wew.25

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Michał Ptasznik
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-27
Data ostatniej zmiany:
2004-04-27
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)