Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-05-05
Ikona statystyk

Przetarg - Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

 

Zadanie nr.1

 

Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych

 

Zadanie nr.2

Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych

 

 

Oferta  powinna zawierać  cenę:

1.      netto

2.      brutto ( z podatkiem VAT)

 

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.22 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

Zadanie 1 oferta na Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych”

Zadanie nr.2 Wynajem sprzętu do remontu dróg gminnych”

 

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia 18 maja 2004 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 36

w dniu 18 maja 2004 roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Andrzej Wieliński  tel. 386-10-10  wew.21

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-05-05
Data ostatniej zmiany:
2004-05-05
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)