Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-05-24
Ikona statystyk

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASKACH III ETAP

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33

Ogłasza przetarg   NIEOGRANICZONY Na:

 

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASKACH III ETAP :

 

       

         ZAKRES RZECZOWY:

          - sieć główna Ø 200 PVC – 653,5 mb

          - przykanaliki Ø 160 PVC dł.128 mb – 39 sztuk

          - przewierty długości 34 mb

          - studnie rewizyjne Ø 1200 – sztuk 40

          - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów z tym

            związanych

           - wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu i inwentaryzacja powykonawcza

     Wadium – 5000,0 zł

 Ustala się kryterium oceny ofert – cena 100 %

 Termin wykonania zamówienia : 30 sierpień  2004 r.  

 Termin związania ofertą 30 dni  

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest  do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie pokój nr 9. (parter)bezpłatnie.

 

Zapieczętowane oferty z napisem „  Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach III etap „należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 12 w terminie do dnia 7 czerwca  2004 roku do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca  2004 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 36

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Krzysztof Wójcik  tel. 041- 386-10-10 wew.25

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-05-24
Data ostatniej zmiany:
2004-05-24
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)