Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-07-28
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JĘDRZEJOWIE,

ul. 11-go LISTOPADA 33 O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2004/ 2005.

Zamówienie dotyczy dowozu uczniów w terminie od 1 września 2004 roku do 24 czerwca 2005 roku na następujących trasach – zadaniach : I. Caców – Chorzewa- Prząsław – Sudół – Jędrzejów . II. Przysów – Cierno – Prząsław SP – Jędrzejów . III. Lasków – Podchojny SP – Jędrzejów . IV. Ignacówka Górna – Podchojny SP . V. Mnichów- Ignacówka – Jędrzejów . VI. Podzagaje – Zagaje (PGR) – Jędrzejów . VII. Łysaków – Jędrzejów Gimn. 2. VIII. Węgleniec – Ludwinów- Łączyn – Jędrzejów . IX. Diament – Potok Mały – Potok Wielki – Jędrzejów Gimn. 2 . X. Brynica Sucha – Mały Prząsław – Skroniów – Jędrzejów . XI. Gozna- Brus- Gozna – Jędrzejów . XII. Podlaszcze – Raków – Kulczyzna – Jędrzejów . XIII. Wolica- Borki – Piaski – Jędrzejów Gimnazjum nr 1 . Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybraną trasę – zadanie . Szczegółowe dane określające przedmiot zamówienia zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2004/ 05 . Specyfikację można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 , w dni robocze w godzinach od 7,30 do 15,30 . Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dowóz uczniów, zadanie .... „ należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, 28-300 Jędrzejów, ul. 11-go Listopada 33 (II piętro) w terminie do dnia 9 sierpnia 2004 roku do godziny 10,oo . Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 9 sierpnia 2004 roku (poniedziałek) o godzinie 12,oo w siedzibie Zamawiającego . Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto danego zadania . W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki art. 22 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 roku ) . Szczegółowych informacji udziela Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie, tel. (041) 386 1371, 386 1527 .

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-07-28
Data ostatniej zmiany:
2004-07-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)