Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2004-07-28
Ikona statystyk

S p e c y f i k a c j e istotnych warunków zamówienia na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2004/ 2005

S p e c y f i k a c j e istotnych warunków zamówienia na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów w roku szkolnym 2004/ 2005 . 1. Zamawiający : Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 . 2. Tryb udzielenia zamówienia : n i e o g r a n i c z o n y . 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jędrzejów na następujących zadaniach – trasach : ZADANIE I : Caców– Chorzewa – Prząsław – Sudół – Jędrzejów . Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Caców, Chorzewa, Chorzewa Zagórze do Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na godzinę 7,30 – 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 12,50 i 13,40 spod szkoły, a także przewóz uczniów z miejscowości jak wyżej i Sudół do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie ul. Reymonta 1 oraz do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie,ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,oo - 14,30 . Caców – Prząsław SP - 17 uczniów Chorzewa – Prząsław SP - 18 uczniów Chorzewa - Jędrzejów SP 3 - 14 uczniów Caców – Jędrzejów Gimn. 2 - 7 uczniów Chorzewa – Jędrzejów Gimn. 2 + SP 4 - 17 uczniów Sudół – Jędrzejów Gimn. 2 - 35 uczniów Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół . Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować do ilości przewożonych uczniów . Odwóz uczniów klas młodszych SP może być łączony z zadaniem II . ZADANIE II : Przysów, Cierno, Prząsław (od strony Brynicy M.), Prząsław SP – Jędrzejów . Obejmuje przywóz uczniów z Przysowa, Cierna , Kamieńca i Zaszosia do Szkoły Podstawowej w Prząsławiu na godzinę 7,30 – 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 12,50 i 13,50 spod szkoły, a także dowóz uczniów z miejscowości Przysów, Cierno, Kamieniec, Zaszosie, Prząsław do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,oo - 14,30 . Przysów, Kamieniec, Zaszosie – Prząsław SP - 17 uczniów Przysów, Kamieniec, Zaszosie – Jędrzejów Gimn. 2 - 10 uczniów Cierno – Prząsław SP - 12 uczniów Cierno – Jędrzejów Gimn. 2 - 8 uczniów Prząsław – Jędrzejów Gimn. 2 - 14 uczniów Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół . Odwóz uczniów klas młodszych SP może być łączony z zadaniem I . - 2 - ZADANIE III : Lasków , Podchojny , Jędrzejów . Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Lasków (od Tarszawy), Lasków do Szkoły Podstawowe w Podchojnach na godzinę 7,30 – 7,45 oraz odwóz po zakończeniu zajęć lekcyjnych około godziny 12,45 i 13,40 . Przywóz uczniów z Laskowa i miejscowości Podchojny do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 wraz z odwozem po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół. Lasków (z różnych punktów) – Podchojny SP - 27 uczniów Lasków – Jędrzejów Gimn. 1 - 24 uczniów Podchojny (od Małogoskiej) - Jędrzejów Gimn. 1 - 12 uczniów Podchojny (od szkoły) – Jędrzejów Gimn. 1 - 7 uczniów Podchojny (od Kieleckiej) - 14 uczniów Ilość pojazdów dostosować do ilości przewożonych uczniów. ZADANIE IV : Ignacówka Górna – Podchojny SP . Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Ignacówka Górna do Szkoły Podstawowej w Podchojnach na godzinę 7,45 oraz odwóz około godziny 12,50 spod szkoły. Ignacówka Górna – Podchojny SP - 13 uczniów . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określi dyrektor SP . ZADANIE V : Mnichów, Ignacówka , Jędrzejów . Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Mnichów , Ignacówka do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod szkoły . Mnichów – Jędrzejów Gimn. 1 - 19 uczniów Ignacówka – Jędrzejów Gimn. 1 - 2 uczniów ZADANIE VI : Podzagaje – Zagaje (PGR) – Jędrzejów . Obejmuje przewóz uczniów z miejscowości : Dębiany, Podzagaje, Zagaje (PGR), Zagaje do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 12 na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 13,oo. Przywóz uczniów z Dębian, Podzagaja, Zagaja (PGR), Zagaja do Gimnazjum nr 2 Jędrzejowie,ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod szkoły . Szczegółowe godziny powrotów i dni tygodnia określą dyrektorzy szkół . Podzagaje, Zagaje (PGR), Zagaje – Jędrzejów SP 2 - 14 uczniów Dębiany – Jędrzejów SP 2 - 1 uczniów Podzagaje, Zagaje (PGR), Zagaje – Gimnazjum nr 2 - 15 uczniów Dębiany – Jędrzejów Gimn nr 2 - 2 uczniów Opatkowice Drewniane – Jędrzejów Gimn. 2 - 4 uczniów - 3 - ZADANIE VII : Łysaków , Jędrzejów Gimnazjum nr 2 . Obejmuje dowóz uczniów z miejscowości : Łysaków Pod Lasem , Łysaków Drugi, Łysaków Kawęczyński do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30, a także dowóz 5 uczniów z Ludwinowa do SP Łysaków . Szczegółowe godziny powrotów i dni tygodnia określi dyrektor szkoły . Ludwinów – Łysaków szkoła - 5 uczniów Łysaków Pod Lasem – Jędrzejów Gimn. 2 - 15 uczniów Łysaków Drugi - Jędrzejów Gimn. 2 - 15 uczniów Łysaków Kawęczyński – Jędrzejów Gimn. 2 - 11 uczniów Ludwinów – Jędrzejów Gimn. 2 - 3 uczniów ZADANIE VIII : Węgleniec – Ludwinów – Łączyn – Jędrzejów . Obejmuje dowóz uczniów z Karczonka, Dalechów i Węgleńca do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie, ul. F.Przypkowskiego 12 i SP nr 3 w Jędrzejowie, ul. Reymonta 1 na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godz.13,40 spod szkół. Dowóz uczniów z miejscowości : Karczunek, Dalechowy, Węgleniec, Łączyn do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod szkoły. Szczegółowe godziny powrotów oraz dni określą dyrektorzy szkół . Karczunek - Jędrzejów SP 2 - 3 uczniów Karczunek - Jędrzejów Gimn. 1 - 1 uczniów Karczunek - Jędrzejów SP 3 - 2 uczniów Dalechowy - Jędrzejów SP 2 - 4 uczniów Dalechowy - Jedrzejów Gimn. 1 - 8 uczniów Dalechowy - Jędrzejów SP 3 - 4 uczniów Węgleniec - Jędrzejów SP 2 - 2 uczniów Węgleniec - Jędrzejów Gimn. 2 + SP 4 - 4 + 1 uczniów Węgleniec - Jędrzejów SP 3 - 3 uczniów Łączyn - Jędrzejów Gimn. 2 - 14 uczniów Łączyn - Jędrzejów Gimn. 1 - 2 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół może być łączony z innym zadaniem . ZADANIE IX : Diament – Potok Mały- Potok Wielki – Jędrzejów . Obejmuje dowóz uczniów z różnych części Potoka Małego, Potoka Wielkiego i Diamentu (las) do Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod Gimnazjum nr 2. Łysaków Las - Potok SP - 2 uczniów Diament Las - Potok SP - 2 uczniów Potok PKP - Potok SP - 18 uczniów Potok Mały – Jędrzejów Gimn. 2 - 8 uczniów Potok Borów – Potok SP - 2 uczniów Potok Borów – Jędrzejów Gimn. 2 - 7 uczniów Potok Wielki – Jędrzejów Gimn. 2 - 20 uczniów Diament - Jędrzejów Gimn. 2 - 3 uczniów . - 4 - Odwóz uczniów może być łączony z innym zadaniem .Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni ustalą dyrektorzy szkół. ZADANIE X : Brynica Sucha , Mały Prząsław, Skroniów, Jędrzejów . Obejmuje przewóz uczniów z miejscowości Brynica Sucha, Mały Prząsław do Szkoły Podstawowej w Skroniowie na godzinę 7,30 – 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,35 . Przewóz uczniów z Brynicy Suchej, Małego Prząsławia, Skroniowa do Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie, ul. F. Przypkowskiego 43 (Słowiańska) na godzinę 7,45 oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 . Zapewnienie dojazdu do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 uczniom zamieszkałym w Brynicy Suchej i w Warzynie . Szczegółowe godziny powrotów uczniów oraz dni określą dyrektorzy szkół . Brynica Sucha – Skroniów SP - 0 Mały Prząsław – Skroniów SP - 9 uczniów Brynica Sucha – Jędrzejów Gimn. 2 - 4 uczniów Mały Prząsław – Jędrzejów Gimn. 2 - 7 uczniów Skroniów – Jędrzejów Gimn. 2 - 38 uczniów Warzyn – Jędrzejów Gimnazjum 1 - 11 uczniów Brynica Sucha – Jędrzejów Gimnazjum 1 - 5 uczniów Ilość pojazdów lub wielkość dostosować do ilości przewożonych uczniów . ZADANIE XI : Gozna – Brus – Gozna – Jędrzejów . Obejmuje przywóz uczniów z miejscowości Gozna do Szkoły Podstawowej w Brusie na godzinę 7,30 – 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,30 spod szkoły . Przywóz uczniów z Wygody, Brusa, Gozny do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod Gimnazjum . Szczegółowe godziny powrotów i dni określą dyrektorzy szkół . Gozna – Brus SP - 2 uczniów Brus ,Wygoda – Jędrzejów Gimn. 1 - 3 uczniów Gozna – Jędrzejów Gimn. 1 - 8 uczniów Gozna – Raków SP - 1 uczniów Czarnocice – Jędrzejów Gimn. 1 - 2 uczniów ZADANIE XII : Podlaszcze – Raków – Kulczyzna – Jędrzejów . Obejmuje przewóz uczniów z miejscowości Podlaszcze do Szkoły Podstawowej w Rakowie na godzinę 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 12,40 . Przewóz uczniów z Podlaszcza, Rakowa, Kulczyzny do Gimnazjum nr 1 Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz powrót po zajęciach lekcyjnych około godziny 14,30 spod szkoły. Szczegółowe godziny powrotów uczniów i dni określą dyrektorzy szkół . - 5 - Podlaszcze – Raków SP - 16 uczniów Podlaszcze – Jędrzejów Gimn. 1 - 7 uczniów Cegła – Jędrzejów Gimn. 1 - 3 uczniów Raków – Jędrzejów Gimn. 1 - 32 uczniów Kulczyzna – Jędrzejów Gimn. 1 - 8 uczniów Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrekcjami szkół może być łączony z innym zadaniem . ZADANIE XIII : Wolica – Borki – Piaski – Jędrzejów Gimnazjum nr 1 . Obejmuje dowóz uczniów z miejscowości Wolica, Kopaniny, Borki, Piaski do Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 na godzinę 7,45 oraz uprawnio-nych uczniów z Wolicy i Borków do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 7,45 . Szczegółowe godziny powrotów i dni określą dyrektorzy szkół . Wolica – Jędrzejów Gimn. 1 - 15 uczniów Kopaniny – Jędrzejów Gimn. 1 - 4 uczniów Borki – Jędrzejów Gimn. 1 - 12 uczniów Piaski – Jędrzejów Gimn. 1 - 32 uczniów Wolica – Piaski SP - 9 uczniów Borki – Piaski SP - 5 uczniów Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować do ilości dowożonych uczniów . Odwóz uczniów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły może być łączony z innym zadaniem . 4. Podane ilości uczniów na poszczególnych trasach mogą ulegnąć pewnym zmianom jak również miejsca przystanków (zabierania uczniów ) . 5. Wszystkie przewozy uczniów rano muszą być pod daną szkołę, a odwozy uczniów po zajęciach lekcyjnych spod danej szkoły . 6. Oferenci zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej . Wielkość lub ilość pojazdów na całej trasie lub na danym odcinku trasy należy dostosować do ilości osób przewożonych . 7. W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oferenci zapewniają bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie . 8. Docelowe przyjazdy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów nie mogą być później niż na godzinę 7,50 , a odwozy uzgodnione z daną szkołą . 9. Szczegóły związane z dowozem i odwozem będą ustalane przez dyrektorów poszczególnych szkół z wybranymi oferentami . - 6 - 10. Oferty winny obejmować całość zamówienia lub wybrane trasy – zadania . Dopuszcza się składanie ofert częściowych . 11. Termin wykonania zamówienia : od 1 września 2004 roku do 24 czerwca 2005 roku. 12. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena brutto zadania . 13. W ofertach sporządzonych na piśmie należy podać : - wybraną trasę – zadanie , - cenę jednego szkolnego biletu miesięcznego na danym odcinku faktycznego przewozu oraz całkowity koszt miesięczny brutto na danej trasie. Podana cena powinna obowiązywać przez cały rok szkolny 2004/ 2005 . - Prosimy zaznaczyć, czy w pojedynczych przypadkach uczniowie kończący zajęcia wcześniej lub później będą mogli skorzystać z innego Waszego autobusu na tej samej trasie bez ponoszenia dodatkowych opłat . 14. Do ofert należy dołączyć : - wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , - aktualne uprawnienia oferenta do przewozu osób, - informację o posiadanym potencjale techniczno-ekonomicznym, - dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłatą podatków, - zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatą składek, - informacje o dotychczas realizowanych przewozach uczniów do szkół , - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z 2004 roku) - oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych . 15. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg na dowóz uczniów, zadanie nr ……” należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów , ulica 11 Listopada 33, II piętro – do dnia 9 sierpnia 2004 roku (poniedziałek) do godziny 10,oo . 16. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 9 sierpnia 2004 roku (poniedziałek) o godzinie 12,oo . 17. Termin związania ofertą określa się na 30 dni od 9 sierpnia 2004 roku godz. 10,oo . 18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33, tel. (041) 386 1371, tel. 386 1527 .
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-07-28
Data ostatniej zmiany:
2004-07-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)