Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2003-08-01
Ikona statystyk

Sierpień 2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boisk szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.(PKWiU: 45.23)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boisk szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie.(PKWiU: 45.23)


Miejsce realizacji: Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 43.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.10.30.

Wadium - 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 9, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Barbara Chrobot, e-mail: umir@poczta.onet.pl, tel. 041 3861010 w. 27, lok. 9, w godz. 08:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 12.

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 36.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
MP
Informację wprowadził:
Michał Ptasznik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2003-08-01
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)