Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-04-07
Ikona statystyk

Protest dotyczący przetargu nieograniczonego na "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jędrzejów i jednostek organizacyjnych"

Jędrzejów 2005-04-07

      Na podstawie art.181 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 5 kwietnia 2005 r. wpłynął protest dotyczący przetargu nieograniczonego na „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jędrzejów i jednostek organizacyjnych”.

   Protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówień, a w szczególności punktu 12 załącznika Nr 1  pt .”Kryteria oceny ofert i sposobu ich stosowania” ustalający jako kryterium poziom współczynnika wypłacalności banku powyżej 10% na dzień 31.12.2004”

     Protestujący wnosząc protest uważa, że wymienione kryterium łamie zasadę określoną w art.7 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie bowiem z art. 128  ust.1 pkt. 3 Prawa bankowego, bank jest obowiązany utrzymać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8%

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-04-07
Data ostatniej zmiany:
2005-04-22
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)