Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-05-10
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ul. 11Listopada 33, 28-300 Jędrzejów ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

 

 

Zamawiający:
Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
Termin realizacji:
do 2005-05-23

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odbierać w siedzibie zamawiającego pokój nr.16 w godz.800-1400.

Osoby odpowiedzialne:
Jacek Mróz, Adam Fatyga tel. 041-38610 10 wew. 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Miejsce składania ofert:

 Sekretariat Urzędu Miasta Jędrzejowa ul.11 Listopada 33 pokój nr 12  I piętro .
"Oferta  - komputery ”.

Oferty można składać do:
2005-05-23 godz: 9:30

Kryteria wyboru:
cena 100%.

 

Uwagi:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2005-05-23 r. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta, sala nr 36 ( III piętro)

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-10
Data ostatniej zmiany:
2005-05-10
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)