Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-05-31
Ikona statystyk

PRZETARG NIEOGRANICZONY - remont dróg

Burmistrz Miasta  Jędrzejowa

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie :

 

Zadanie nr.1 – remont drogi  Książe Skroniów Mały

Zadanie nr.2 – remont drogi  Prząsław – Prząsław Mały

Zadanie nr.3 – remont drogi Jasionna - Kurniki

Zadanie nr.4 – remont drogi Chorzewa Załącze przez wieś

Zadanie nr.5 – remont drogi Wygoda - Mnichów

Zadanie nr.6 – remont drogi Sudół – Wilanów

Zadanie nr.7 – remont drogi Lasków Mały przez wieś

Zadanie nr.8 – remont drogi Łysaków – Wrzesnia

Zadanie nr.9 – remont drogi Chwaścice – Folwark

Zadanie nr.10 remont drogi Brynica Sucha przez wies

 

Oferty  powinny zawierać:

1.      cenę netto

2.      cenę brutto ( z podatkiem VAT)

3.  termin wykonania

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

Pożądany termin wykonania  30 sierpnia    2005r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.9 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

„zadanie nr. … remont drogi …....... ”

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia  16.06. 2005 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 36

w dniu  16.06.2005  roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Wójcik tel. 386-10-10  wew.25

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-31
Data ostatniej zmiany:
2005-05-31
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)