Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-08-04
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w Jędrzejowie

GMINA JĘDRZEJÓW

28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33

Ogłasza przetarg   NIEOGRANICZONY Na:

 

BUDOWĘ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 w Jędrzejowie

 

 

       

         ZAKRES RZECZOWY:

            

          - montaż słupów aluminiowych na istniejących fundamentach  -sztuk 20

          - montaż wysięgników aluminiowych – sztuk 20

            (pojedyncze sztuk 10, podwójne sztuk 10)

          - montaż naświetlacza 250 Vat – sztuk 30  

          - montaż szafki rozdzielczej sterującej – 1 kpl

          - układanie kabli w słupach i istniejącym murarzu – 760 mb

          - układanie kabla w rowach – 375 mb

          - obsługa geodezyjna

   

 Ustala się kryterium oceny ofert – cena 100 %

 Termin wykonania zamówienia :  30 września  2005 roku  

 Termin związania ofertą 30 dni  

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest  do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie pokój nr 9. (parter)bezpłatnie.

 

Zapieczętowane oferty z napisem „ Budowa oświetlenia zewnętrznego boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie  należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie – pokój nr 12 w terminie do dnia 23 sierpnia 2005 roku do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2005 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 36

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Krupiński   tel. 041- 3861356 kom. 0604473206

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Głogowski
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-08-04
Data ostatniej zmiany:
2005-08-04
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)