Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-09-02
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony NA WYKONANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW

GMINA JĘDRZEJÓW

którą reprezentuje Burmistrz Miasta   Jędrzejowa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

NA WYKONANIE

PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

Materiały przetargowe do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie - pokój nr l w godz.od 8°° 15°°

Zapieczętowane oferty z napisem oferta na wykonanie

PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 

ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie - pokój nr. 12

w terminie do dnia 27 września 2005 roku do godziny 10.00

Otwarcie ofert w dniu 27 września 2005r. o godz. 11.00  w pokoju nr 36

W ofercie należy podać cenę:

1. netto

 2. brutto (z podatkiem VAT)

 3. termin wykonania projektu

Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w SIWZ

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Zbigniew Bitnerowski tel. 386-10-10 wew 24

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Iwona Kasperek
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-02
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)