Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

2005-09-06
Ikona statystyk

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy chodnika wraz ze zjazdami na działki przy ul. Cmentarnej w Jędrzejowie

Gmina   Jędrzejów

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na wykonanie budowy chodnika wraz ze zjazdami na działki

przy ul. Cmentarnej w Jędrzejowie

 

 

Oferta  powinny zawierać:

1.      cenę netto

2.      cenę brutto ( z podatkiem VAT)

3.  termin wykonania

 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %

Pożądany termin wykonania  16 pażdziernik  2005r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego pok.nr.9 w godz. 8 00-15 00

 

Zapieczętowane oferty  z napisem 

„Budowa chodnika wraz ze zjazdami na działki przy ul. Cmentarnej w Jędrzejowie”

należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  pokój nr 12

w terminie do dnia  21.09. 2005 roku  do godz. 10 00
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego  Jędrzejowie – pokój nr 9

w dniu  21.09.2005  roku o godzinie 1100

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Wójcik tel. 386-10-10  wew.25

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy nie są wykluczeni na podstawie  art. 24   Prawa zamówień publicznych  oraz spełniają  warunki określone w SIWZ
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Monika Mucha
Informację wprowadził:
Monika Mucha
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-06
Data ostatniej zmiany:
2005-09-06
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 15:05:03, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)