Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Ogłoszenie -Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

          Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym.

l.p

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Tryb wydzierżawienia

Tytuł własności

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego

1.

Obręb 04 miasta Jędrzejowa

część działki
Nr 116

bezprzetargowy

SP.IV.7723-9-24/04

Grunt orny

1665 m²

0,15 zł za 1 m² powierzchni
w stosunku rocznym

2.

Obręb 11 miasta Jędrzejowa

działka Nr 64/4

bezprzetargowy

KW42184

Grunt orny

290 m²

0,15 zł za 1 m² powierzchni
w stosunku rocznym

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-41) 386-10-10
wew. 49.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2009-05-07
Data publikacji:
2009-05-07
Data ostatniej zmiany:
2009-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-22 12:42:57, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)