Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Szansa

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-11-29
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Sadowej i ul. Wiosennej

Zbieranie statystyk

„Jędrzejowianina Roku” - zgłaszanie kandydatów

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości uznanych za minie gromadzkie, obr. 01 Jędrzejów - miasto

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości uznanych za minie gromadzkie, obr. 03 Jędrzejów - miasto

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości uznanych za minie gromadzkie, obr. 02 Jędrzejów - miasto

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Piotr Kossakowski
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-10-31
Data publikacji:
2017-10-31
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31

Podstawowa kwota dotacji na 2017 r. udzielanych dla niepublicznych przedszkoli

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-10-31
Data publikacji:
2017-10-31
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-10-24
Data publikacji:
2017-10-24
Data ostatniej zmiany:
2017-10-24

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-10-11
Data publikacji:
2017-10-11
Data ostatniej zmiany:
2017-10-11

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.1485) Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że do tutejszego urzędu wpłynęło pismo zawiadamiające o zamiarze zorganizowania w dniu 3 października w godzinach 16:00 - 20:00 nad Zalewem Miejskim w Jędrzejowie zgromadzenia publicznego, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec ingerencji władzy w ustawę aborcyjną w obecnym kształcie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jędrzejów na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, wraz z prognozą jego oddziaływania.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2017-09-29
Data publikacji:
2017-09-29
Data ostatniej zmiany:
2017-09-29

Petycja do Kierownika JST - w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministera Infrastruktury i Budownictwa - decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: DLI.3.6621.32.2017.PK.12

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 12:09:13, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)