Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Stanisława Konarskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Sadowej

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Przeździk
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-05-24
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

Zbieranie statystyk

spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przebudowa placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji”
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 21 września 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.5.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.” na działce nr ewid. 938/5 obręb 06 miasta Jędrzejowa powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-15
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Skroniów.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jędrzejowa

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej.

 

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.7.2017

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko sporządzone dla przedsięwzięcia pn: Budowa fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-28
Data ostatniej zmiany:
2017-04-28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zbieranie statystyk

Informuję niniejszym, że w dniu 21.04.2017 o godzinie 11:50 (na podstawie protokołu – w trybie art. 9 ust. 1 ustawy „Prawo o zgromadzeniach”) wpłynęło do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego – pikiety.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTOWA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-095/17

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - kultura

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko–sporządzone dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do hodowli brojlera z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 1078 obręb Chorzewa gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie” Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Mariusza Gula, Prząsław 93, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-21 14:56:08, zmian dokonał(a): Dorota Bąk

WCAG 2.0 (Level AA)