Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 2+500 do km. ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową 0170T)” – Etap II od km 292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Mnichów oraz w miejscowości Brus

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie silosów oraz modernizacji układu przyjęcia, załadunku i rozładunku oraz magazynowania surowców w obszarze warzelni na terenie Browaru w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-27
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie działu fermentacji na terenie Browaru w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2018-04-26
Data publikacji:
2018-04-26
Data ostatniej zmiany:
2018-04-26

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.37.2018.mk.3,

Zbieranie statystyk

Wyniki konkursu ofert - kultura

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

Wyniki konkursu ofert - sport

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-04-11
Data publikacji:
2018-04-11
Data ostatniej zmiany:
2018-04-11

Obwieszczenie RDOŚ w Kilecach w sprawie budowy 10 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Nagłowice i Sędziszów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-05
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej o szczepieniu lisów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-05
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 marca 2018 r., znak WOO-I.4210.3.2015.MGN/PW.64

Zbieranie statystyk

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Konkurs "Poska Wieś - Dziedzictwo Przyszłości"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-03-14

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichów gm. Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-03-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 08:55:47, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)