Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2018r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Hubert Gola (hubert)
Data wytworzenia:
2016-10-06
Data publikacji:
2016-10-06
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 21 września 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.5.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.” na działce nr ewid. 938/5 obręb 06 miasta Jędrzejowa powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-21
Data ostatniej zmiany:
2016-09-21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-09-07
Data publikacji:
2016-09-07
Data ostatniej zmiany:
2016-09-07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-08-10
Data publikacji:
2016-08-10
Data ostatniej zmiany:
2016-08-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-07-27
Data publikacji:
2016-07-27
Data ostatniej zmiany:
2016-07-27

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Raport został sporządzony przez: mgr inż. Waldemara Tułodzieckiego .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-12
Data ostatniej zmiany:
2016-07-13

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zbieranie statystyk

Na podstawie ar 19, ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) Gmina Jędrzejów publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej,  złożoną w dniu 4 kwietnia 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona” z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/328.

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 13 lipca 2016 roku, do godz. 15:30.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-06-22
Data publikacji:
2016-06-22
Data ostatniej zmiany:
2016-06-22

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości połozonych w miejscowości Brus.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-06-20
Data publikacji:
2016-06-20
Data ostatniej zmiany:
2016-06-20

Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.06.2016 roku została wydana decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.1.2016 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.13.2014 z dnia 25.09.2014 roku wydaną w sprawie uznania za mienie gminne wsi Brus nieruchomości położonych w miejscowości Brus gm. Jędrzejów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 1, 65, 123, 191, 194, 261, 317, 415, 445, 865, 1018/1, 1033, 1034, 1067, 1080, 341, 554 (drogi gospodarcze) o łącznej powierzchni 7.0304 ha

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-06-20
Data publikacji:
2016-06-20
Data ostatniej zmiany:
2016-06-20

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 9 maja 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.5.2015r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji 2 kurników do ściółkowego chowu drobiu-brojlera kurzego o obsadzie początkowej 43 700 szt./kurnik/cykl oraz 53 200 szt./kurnik/cykl, łącznej wydajności 96 900 szt./cykl (387,6 DJP) oraz 581 400 szt./rok w obrębie fermy drobiu w granicach nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako działki 837/2 i 838/1 w miejscowości Czarnocice (obręb Gozna),gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-14
Data ostatniej zmiany:
2016-06-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-06-01
Data publikacji:
2016-06-01
Data ostatniej zmiany:
2016-06-01

Decyzja - mienie gromadzkie Chwaścice, Lścin, Wólka

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-05-23
Data publikacji:
2016-05-23
Data ostatniej zmiany:
2016-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-25 08:36:23, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)