Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

zawiadomienie- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Jędrzejów granica województwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-06
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-09-05
Data publikacji:
2018-09-05
Data ostatniej zmiany:
2018-09-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-09-05
Data publikacji:
2018-09-05
Data ostatniej zmiany:
2018-09-05

zawiadomienie- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 78 na odcinku Jędrzejów granica województwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-30
Data ostatniej zmiany:
2018-08-30

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.9.2018 z dnia 2018-08-24

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-08-27
Data publikacji:
2018-08-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O PLANACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W KOŁACH ŁOWIECKICH W SEZONIE 2018/2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie” inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 55/4, 72, 114/1 i cz. działek nr ewid. 88, 89, 114/2, 73, 84 obręb 09 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie,

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-21
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Jędrzejowa zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 30 lipca 2018r. postanowieniu RGG.6220.9.2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie” inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 55/4, 72, 114/1 i cz. działek nr ewid. 88, 89, 114/2, 73, 84 obręb 09 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-31
Data ostatniej zmiany:
2018-07-31

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0170T)” – Etap II od km 0+292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-24
Data publikacji:
2018-07-24
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24

Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. drogi krajowej Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-24
Data publikacji:
2018-07-24
Data ostatniej zmiany:
2018-07-24

Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie”

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap II od km 0+292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-11

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 2 lipca 2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych na nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako działka nr 159 obręb 08 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-12 13:02:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)