Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10

Oferta realizacji zadania publoicznego - CARITAS

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod tytułem „Zorganizowanie zajęć aktywizujących na świeżym powietrzu dla grupy 50 dzieci i młodzieży z gminy Jędrzejów – podopiecznych Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie”.

Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33a w ciągu 7 dni od jej opublikowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie KGW Ignacowianki

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia KGW Ignacowianki na Rzecz Rozwoju Igranacówki na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pod tytułem „Dary losu - tomik poezji"”.

Uwagi do przedmiotowej oferty można zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11-go Listopada 33a w ciągu 7 dni od jej opublikowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Chudzik (marek)
Data wytworzenia:
2019-06-28
Data publikacji:
2019-06-28
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28

Wybory ławników 2020 - 2023

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2019-06-06
Data publikacji:
2019-06-06
Data ostatniej zmiany:
2019-06-06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-30
Data publikacji:
2019-05-30
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju - DLI-II.4621.32.2018.ML.14

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-29
Data publikacji:
2019-05-29
Data ostatniej zmiany:
2019-05-29

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków w sprawie wydania decyzji środowiskowej –Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów –Wólka Kawęcka

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Obwieszczenie -BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 13 maja 2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0173T Skroniów- Potok w km 0+800 - 1+830, 2+760 - 3+280, 4+800 – 5+160, dł.1910 mb”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Jędrzejów - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-13
Data publikacji:
2019-05-13
Data ostatniej zmiany:
2019-05-13

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Książe Skroniów - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-10
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Potok Mały - mienie gromadzkie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie VIII Ns 137/19

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-05-02
Data publikacji:
2019-05-02
Data ostatniej zmiany:
2019-05-02

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-04-26
Data ostatniej zmiany:
2019-04-26

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna w km 3+852 – 5+542 dł. 1690 mb”.

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-23
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-13 13:55:17, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)