Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Petycja do Kierownika JST - w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministera Infrastruktury i Budownictwa - decyzja z dnia 24 sierpnia 2017 r. znak: DLI.3.6621.32.2017.PK.12

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-29

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4210.19.2017

Zbieranie statystyk

W sprawie poinformowania o wydaniu postanowienia z 16.08.2017 r. uchylającego postanowienie RDOŚ w Kielcach z 09.06.2017 r. znak: WOO-I.4210.1.AM/KT.116 oraz wznawiającego postępowanie w sprawie zakończonej decyzją RDOŚ w Kielcach z 28.04.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-08-25

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Produkcja papieru śniadaniowego, produkcja folii aluminiowej, produkcja papieru do pieczenia , produkcja rękawa do pieczenia, produkcja woreczków do kostek lodu, produkcja torebek papierowych, konfekcja/produkcja naczyń jednorazowych, produkcja folii spożywczej, konfekcja/produkcja ścierek, recykling tworzyw sztucznych/produkcja reglanulatu” na nieruchomościach oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów miasta Jędrzejowa, woj. Świętokrzyskie jako działki nr 55/4, 88, 89, 91/1, 91/2, 114, 72 obręb 09 oraz działka nr 168 obręb 10 realizowanego przez QUICKPACK POLSKA Sp. Z o.o.; ul. Przemysłowa 47, 28-300 Jędrzejów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-24
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwesttycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Przeździk
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-08-09
Data publikacji:
2017-08-09
Data ostatniej zmiany:
2017-08-09

Decyzje Staeosty Jędrzejowsiego dotyczące mienia gromadzkiego w miejscowościoach: Cierno Zaszosie, Węgleniec, Ludwinów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-07
Data ostatniej zmiany:
2017-08-07
Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2017-07-12
Data publikacji:
2017-07-12
Data ostatniej zmiany:
2017-07-12

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-26
Data ostatniej zmiany:
2017-06-26

Protokół z otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 20 czerwca 2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.6.2016r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: : Budowa fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-21
Data ostatniej zmiany:
2017-06-21

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: RGN.6810.5.12.2017

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-17 15:24:00, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)