Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 2 lipca 2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa RGG 6220.5.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych na nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako działka nr 159 obręb 08 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4”JED3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. Ew. 282,283 obręb 04 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik (agnieszka)
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada i ul. Gądzio-Kosa

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znaku RGG. 6220. 5. 2018 z dnia 05. 07. 2018. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie działu fermentacji na terenie Browaru w Jędrzejowie, inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. 441 i 438/2 obręb 05 miasta Jędrzejowa, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-05
Data ostatniej zmiany:
2018-07-05

Obwieszczenie RDOŚ o wydanej decyzji odmawiajacej zgody na realizcję przedsiewziecia pn. Budowa 10 elektrowni wiatrowych na terenie gmin Nagłowice i Sędziszów.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04
Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

Zgromadzenie publiczne w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego finansowaniu spółek i fundacji ks. Tadeusza Rydzyka z Torunia z budżetu państwa.

Zbieranie statystyk

Urząd Miejski w Jędrzejowie informuje zgodnie z art.7 ust.3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015r.- Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. z 2018r. poz.408.1000), że w dniu 05.07.2018r. w Jędrzejowie ,  przed biurem poselskim Anny Krupki (PiS) - Plac T.Kościuszki 19 (Dom Handlowy) w godzinach 14:00 – 17:00 , planowane jest zgromadzenie publiczne w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego finansowaniu spółek i fundacji ks. Tadeusza Rydzyka z Torunia z budżetu państwa.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-07-04
Data publikacji:
2018-07-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

zawiadomienie RDOŚ w kielcach w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03

SZACOWANIE STRAT Z POWODU SUSZY

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03

Apel w sprawie suszy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-29
Data ostatniej zmiany:
2018-06-29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Kadłubka, ul. Nowej, ul. Cichej i ul. Spokojnej oraz w Sudole

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Justyna Kowalska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-06-27
Data publikacji:
2018-06-27
Data ostatniej zmiany:
2018-06-27

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku hali magazynowej wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników, budowa dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, zbiornika przeciwpożarowego wraz z przepompownią i oczyszczalnią wód opadowych przy ul. Przemysłowej 47 w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-18
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22 maja 2018 r znak: DLI.1.6621.38.2017.DW.9

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-06-01
Data publikacji:
2018-06-01
Data ostatniej zmiany:
2018-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 11:30:32, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)