Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

"Jędrzejowianin Roku"

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotycząca nieruchomości położonych w miejscowościach: Wolica, Raków i Jasionna

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 października 2016r. na wniosek QUICKPACK POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47; 28-300 Jędrzejów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: produkcji papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, papieru do pieczenia, rękawa do pieczenia, woreczków do kostek lodu, torebek papierowych, konfekcja, produkcji naczyń jednorazowych, folii spożywczej, produkcji ścierek, recyklingu tworzyw sztucznych, produkcji regranulatu na nieruchomościach oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów miasta Jędrzejowa woj. świętokrzyskie jako działki nr 55/4, 88, 89, 91/1, 92/2, 114, 72 obręb 09 oraz działka nr 168 obręb 10.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-03
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03

Roczne plany łowieckie na rok 2016/17

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-10-26
Data publikacji:
2016-10-26
Data ostatniej zmiany:
2016-11-24

Informacja o planowanym zgromadzeniu publicznym

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2018r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Hubert Gola (hubert)
Data wytworzenia:
2016-10-06
Data publikacji:
2016-10-06
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 21 września 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.5.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.” na działce nr ewid. 938/5 obręb 06 miasta Jędrzejowa powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-21
Data ostatniej zmiany:
2016-09-21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-09-07
Data publikacji:
2016-09-07
Data ostatniej zmiany:
2016-09-07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-08-10
Data publikacji:
2016-08-10
Data ostatniej zmiany:
2016-08-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-07-27
Data publikacji:
2016-07-27
Data ostatniej zmiany:
2016-07-27

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie fermy chowu drobiu na działce nr ewid. 661 położonej w miejscowości Potok Wielki gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Raport został sporządzony przez: mgr inż. Waldemara Tułodzieckiego .

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-07-12
Data ostatniej zmiany:
2016-07-13

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zbieranie statystyk

Na podstawie ar 19, ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) Gmina Jędrzejów publikuje ofertę realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń – z pominięciem procedury konkursowej,  złożoną w dniu 4 kwietnia 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona” z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/328.

Uwagi do oferty można składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 13 lipca 2016 roku, do godz. 15:30.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-06-27
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 12:51:54, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)