Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego RGN.6810.5.5.2018 dot. nieruchomości położonych w w miejscowości Łysaków Kawęczyński

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-16
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Słonecznej

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach Łączyn i Skroniów

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie w sprawie skargi do WSA w Warszawie na decyzję GDOŚ z dnia 28 sierpnia 2018r. znak DOOŚ-WDŚ/ZII 420.37.2018.mk.16 utrzymującą w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach pn. :Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na docinku Jędrzejów- granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejowa, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-15
Data ostatniej zmiany:
2018-11-15

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego RGN.6810.5.6.2018 dotycząca nieruchomości położonych w miejscowości Łysaków Drugi

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 listopada 2018 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.37.2018.mk.18

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

Obwieszczenie SKO w Kielcach zawiadamia, że utrzymało w mocy decyzję BMJ z dnia 06.07.2018r znak RGG.6220.5.2014 określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na: uruchomieniu zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych na nieruchomości oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów jako działka nr 159 obręb 08 miasta Jędrzejowa, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIINFORMACJĘ O PLANACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W KOŁACH ŁOWIECKICH W SEZONIE 2018/2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-05
Data ostatniej zmiany:
2018-11-05

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O PLANACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W KOŁACH ŁOWIECKICH W SEZONIE 2018/2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020R.

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O PLANACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH W KOŁACH ŁOWIECKICH W SEZONIE 2018/2019

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Sadowej i ul. Słonecznej

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2018-10-17
Data publikacji:
2018-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-10-17

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-08
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08

zawiadomienie o wydanym postanowieniu znak: RGG.6220.9.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-19 10:50:29, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)