Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2019-03-20
Data publikacji:
2019-03-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20

Obwieszczenie - Wojewody Świętokrzyskiego - : Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław - odwołanie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wolica i Borki

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie SKO w Kielcach

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08

Obwieszczenie SKO w Kielcach -Budowa stacji paliw przy ul. 11 Listopada w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-08
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08

Obwieszczenie - Wójta Gminy Wodzisław - przebudowa drogi powiatowej Zagaje - Nowizna Strzeszkowska

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-03-07
Data publikacji:
2019-03-07
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - sport 2019

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jedrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Kpt. Józefa Kurka-Halnego

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Potok Wielki

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Lścin

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dot. nieruchomości położonych w miejscowości Chorzewa

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Jacek Mróz
Informację wprowadził:
Jacek Mróz
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0173T Skroniów- Potok Wielki w km 0+800 - 1+830, 2+760 - 3+280, 4+800 – 5+160, dł.1910mb”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-13
Data ostatniej zmiany:
2019-02-13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0149T Podchojny – Kulczyzna w km 3+852 – 5+542 dł. 1690 mb”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-13
Data ostatniej zmiany:
2019-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)