Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Lasków

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - kultura

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości, że Wnioskodawca przedłożył w tut. urzędzie uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu oddziaływania na środowisko–sporządzone dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu do hodowli brojlera z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 1078 obręb Chorzewa gm. Jędrzejów, powiat jędrzejowski woj. świętokrzyskie” Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Mariusza Gula, Prząsław 93, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK - udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów.

Zbieranie statystyk

Konkurs ofert - sport - 2017

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Analiza systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest sporządzenie corocznej analizy stany gospodarki odpadami komunalnymi i opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia .

W załącznikach prezentujemy analizę systemu gospodarki opadami komunalnymi na terenie gminy Jędrzejów za 2015 r, oraz sprawozdanie za 2015r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-12-19
Data publikacji:
2016-12-19
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19

"Jędrzejowianin Roku"

Zbieranie statystyk

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotycząca nieruchomości położonych w miejscowościach: Wolica, Raków i Jasionna

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-11-09
Data publikacji:
2016-11-09
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 października 2016r. na wniosek QUICKPACK POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47; 28-300 Jędrzejów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: produkcji papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, papieru do pieczenia, rękawa do pieczenia, woreczków do kostek lodu, torebek papierowych, konfekcja, produkcji naczyń jednorazowych, folii spożywczej, produkcji ścierek, recyklingu tworzyw sztucznych, produkcji regranulatu na nieruchomościach oznaczonych w rejestrach ewidencji gruntów miasta Jędrzejowa woj. świętokrzyskie jako działki nr 55/4, 88, 89, 91/1, 92/2, 114, 72 obręb 09 oraz działka nr 168 obręb 10.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-03
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03

Roczne plany łowieckie na rok 2016/17

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-10-26
Data publikacji:
2016-10-26
Data ostatniej zmiany:
2016-11-24

Informacja o planowanym zgromadzeniu publicznym

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-10-19
Data publikacji:
2016-10-19
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2018r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Hubert Gola (hubert)
Data wytworzenia:
2016-10-06
Data publikacji:
2016-10-06
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA JĘDRZEJOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCIinformację, że w dniu 21 września 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr RGG.6220.5.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ze sklepem części wymontowanych przy ul. Jasionka 62 w Jędrzejowie.” na działce nr ewid. 938/5 obręb 06 miasta Jędrzejowa powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agnieszka Chudzik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-21
Data ostatniej zmiany:
2016-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 14:23:23, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)