Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

"Jędrzejowianin Roku"

Zbieranie statystyk

 

   Przewodnicząca Kapituły Konkursowej dla wyłonienia

 

„Jędrzejowianina Roku”

 

prosi

 

o zgłaszanie kandydatów.

 

 

 

Z pisemnym wnioskiem o nadanie nagrody mogą występować:

 

● organizacje pozarządowe,

 

● związki zawodowe,

 

● Komisje Rady Miejskiej w Jędrzejowie,

 

● niezrzeszeni mieszkańcy Miasta i Gminy Jędrzejów – w tym przypadku  wymagane jest podpisanie wniosku przez grupę co najmniej 50 osób.

 

Wniosek powinien zawierać:

 

  • dane o kandydacie,
  • informację o dziedzinie wyróżnienia,
  • charakterystykę jego osiągnięć, czyli uzasadnienie wniosku,
  • informacje o zgłaszającym.

 

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach: artystycznej, gospodarczej, rolniczej,  społecznej, „młody talent”.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  (pokój nr 12) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jędrzejowianin Roku” do 10 stycznia 2017 roku. Regulamin przyznawania statuetki "Jędrzejowianin Roku" oraz wzór wiosku w załącznikach.

 

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                                                               mgr Maria Barańska    

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska (brm)
Data wytworzenia:
2016-12-16
Data publikacji:
2016-12-16
Data ostatniej zmiany:
2016-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)