Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w obr. 09, w Potoku Wielkim oraz w Ludwinowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.1.2017                                                                                   Jędrzejów, 2017-02-08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)  zawiadamiam, że wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa Dystrybucja Energii Elektrycznej - Świętokrzyski Rejon Dystrybucji ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w imieniu której działa Pan Jerzy Kępiński oraz Pan Sławomir Pater przedstawiciele Świętokrzyskiego Rejonu Dystrybucji PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV o długości ok. 150 m wraz ze słupem energetycznym, dwóch stacji transformatorowych Sn/nN oraz linii kablowej nN 0,4kV o długości ok. 50 m, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie
w obr. 09, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 2/3, na działkach położonych w Potoku Wielkim, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 753/3, 753/2, 752/2, 754/3,
na działkach położonych w Ludwinowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 7/5, 25/21.

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a  pokój Nr 37 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-02-08
Data publikacji:
2017-02-08
Data ostatniej zmiany:
2017-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 08:55:47, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)