Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Skroniowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.24.2016                                                                                  Jędrzejów, 2017-03-01

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Skroniowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 654, 655, 656 i 657/2, zostały wydane następujące postanowienia:

 

  1. Starosty Jędrzejowskiego: z dnia 15.02.2017 r. – znak: RGN.6123.00019.2017,
  2. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie: z dnia 14.02.2017 r. – znak: UD.4370.Uzg.WZ.12.2017

 

      W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać
się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530).

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-31
Data publikacji:
2017-03-01
Data ostatniej zmiany:
2017-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 08:55:47, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)