Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Łączynie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.25.2016                                                                                  Jędrzejów, 2017-03-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w miejscowości Łączyn, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 141/20, 141/21, 469/2, zostało wydane następujące postanowienie:

 

  1. Starosty Jędrzejowskiego: z dnia 14.02.2017 r. – znak: RGN.6123.00020.2017

 

      W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać
się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530).

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-07
Data publikacji:
2017-03-07
Data ostatniej zmiany:
2017-03-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 14:31:08, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)