Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego miejscowości Ignacówka

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.2.2017                                                                           Jędrzejów, dnia 2017-03-08

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na:  budowie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonej dla społeczności wsi Ignacówka, przewidzianej do realizacji na działce położonej w miejscowości Ignacówka, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 3/2,

 

z wniosku STOWARZYSZENIA KGW IGNACOWIANKI NA RZECZ ROZWOJU IGNACÓWKI; Podchojny 196, 28-300 Jędrzejów, została wydana decyzja
znak: GP.6733.2.2017 w dniu 08.03.2017 r. umarzająca postępowanie administracyjne.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530), w terminie do 22.03.2017 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – ul. Sienkiewicza 19 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jędrzejowa w terminie do 05.04.2017 r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 08:55:47, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)