Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących umorzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ignacówka

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.2.2017                                                                                  Jędrzejów, 2017-03-08

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących umorzonego postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonej dla społeczności wsi Ignacówka, przewidzianej do realizacji na działce położonej w miejscowości Ignacówka, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 3/2, zostały wydane następujące postanowienia:

 

  1. Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Kielcach: z dnia 06.02.2017 – znak: WPN-II.612.281.2017.MK
  2. Starosty Jędrzejowskiego: z dnia 03.02.2017 r. – znak: RGN.6123.00018.2017
  3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: z dnia 07.02.2017 r. – znak: O.Ki.Z3.4351.26.2017.mk

 

      W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać
się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530).

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-08
Data publikacji:
2017-03-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-21 08:55:47, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)