Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Lasków

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.3.2017                                                                                   Jędrzejów, 2017-03-16

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)  zawiadamiam, że wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Dariusz Zieliński reprezentujący Pracownię Projektową PROMEL s.c. ul. Mazurska 60, 25-342 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV, słupa linii SN 15kV, linii kablowych nN 0,4 kV, słupów i przewodów linii nN, złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Laskowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 699, 700, 627/3, 727/14, 727/13, 727/12, 727/11, 727/10, 727/9, 727/8, 727/5, 798/1, 728/5, 758, 745/3, 745/4, 746/2, 802/2, 744/2, 819, 726, 719/2, 719/1, 716/2, 716/1, 807/2.

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a  pokój Nr 37 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-16
Data publikacji:
2017-03-16
Data ostatniej zmiany:
2017-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-20 14:31:08, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)