Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Okrzei

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.4.2017                                                                                   Jędrzejów, 2017-03-28

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)  zawiadamiam, że wniosek Powiatu Jędrzejowskiego z siedzibą przy ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na bazę lokalową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mieszczącej się w części budynku przy ul. Okrzei 49b   w Jędrzejowie wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji oraz na budowie garażu dwustanowiskowego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz realizacją miejsc postojowych, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie przy ul. Okrzei, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 447/2.

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a  pokój Nr 37 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-03-28
Data publikacji:
2017-03-28
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 15:05:20, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)