Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.5.2017                                                                                                                                           Jędrzejów, 2017-05-08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23, poz. 868, poz. 1579, poz. 996) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579)  zawiadamiam, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy    w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-520 Kielce, w imieniu której działa  Pan Jacek Grzybowski przedstawiciel Pracowni Projektowej Jacek Grzybowski, ul. Bodzentyńska 10/104,   25-308 Kielce, współpracownik Konsorcjum firm ZRUG Kielce – Zakład Instalatorstwa           Sp. z o.o., Zakład Instalacji Sanitarnych „Instal” Bartłomiej Zaręba, Przedsiębiorstwo Budowlane „Budin” Marcin Świderski, Zakład Usługowo-Handlowy „Instalko” Zenon Zawadzki, Leszek Zawadzki s.c., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji na działce położonej    w Skroniowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu  515.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a  pokój Nr 37 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marek Boryś (marekb)
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Data ostatniej zmiany:
2017-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)