Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Sudole

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.17.2017                                                                                      Jędrzejów, 2017-09-04

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Sudole oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 511/2 i 49/2.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi.  Akta sprawy dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-09-04
Data publikacji:
2017-09-04
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-05-18 13:00:47, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)