Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.11.2017                                                                                  Jędrzejów, 19.09.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej rozbudowie, przebudowie części budynku dawnej świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania chronione, z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Jędrzejowie w rejonie ul. Dojazd, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 396/15, zostało wydane następujące postanowienie:

 

  1. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: z dnia 05.09.2017 r. – znak: ZATiRA.PT.5134.213.5.2017.

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 03.10.2017 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-09-19
Data publikacji:
2017-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-09-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 07:53:54, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)