Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.20.2017                                                                                      Jędrzejów, 2017-11-06

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że na wniosek spółki P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa Pan Paweł Ponikowski przedstawiciel firmy Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-313 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „JED4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Potoku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 98.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi.  Akta sprawy dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-07
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 12:09:13, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)