Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na gruntach miejscowości Książe Skroniów, Prząsław i Sudół

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.14.2017                                                                                  Jędrzejów, 29.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na gruntach miejscowości Książe Skroniów na działkach nr ewid. gruntu  152 i 153, na gruntach miejscowości Prząsław na działkach nr ewid. gruntu 401 i 405 oraz na gruntach miejscowości Sudół na działce nr ewid. gruntu 510/2, zostały wydane następujące postanowienia:

 

  1. Burmistrza Miasta Jędrzejowa: z dnia 12.09.2017 r. – znak: GP.6733.14.2017
  2. Burmistrza Miasta Jędrzejowa: z dnia 09.10.2017 r. – znak: GP.6733.14.2017

 

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanych postanowień
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 27.12.2017 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-11-29
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-12 13:02:34, zmian dokonał(a): Dariusz Treliński

WCAG 2.0 (Level AA)