Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. Polnej

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.19.2017                                                                                  Jędrzejów, 06.12.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do zasilania odbiorcy w miejscowości Jędrzejów przy ul. Polnej, przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Polnej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 66/3, 66/1, 207, 208, 224/3, zostało wydane następujące postanowienie:

 

  1. Starosty Jędrzejowskiego: z dnia 20.11.2017 r. – znak: RGN.6123.00229.2017

 

 

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 20.12.2017 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-08
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 12:30:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)