Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.20.2017                                                                                  Jędrzejów, 04.01.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073)  zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „JED4440B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Potoku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 98, zostały wydane następujące postanowienia:

 

  1. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach: z dnia 20.12.2017 r. – znak: ŚZMiUW.RJ.TE.53.74.2017,
  2. Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie: z dnia 20.12.2017 r. – znak: UD.4370.Uzg.WZ.118.2017
  3. Starosty Jędrzejowskiego: z dnia 27.12.2017 r. – znak: RGN.6123.00268.2017

 

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanych postanowień
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 18.01.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-01-04
Data publikacji:
2018-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 12:30:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)