Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych.

Zbieranie statystyk

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2018 ROK

 

udzielanych dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznych szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

 (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2203) Gmina Jedrzejów ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.

1. Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok dla niepublicznych przedszkoli wynosi 7 444,00 na dziecko.

2. Podstawowa kwota dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 3 735,00 na dziecko.

3. Statystyczna liczba uczniów w placówkach publicznych ustalona na podstawie systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017r.:

- szkoły podstawowe - 1978

- gimnazja - 531

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 392

- przedszkola -   505

- liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka  -  7

- statystyczna liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  -  62

- liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  -   7

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2018-02-02
Data publikacji:
2018-02-02
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-22 07:44:48, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)