Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Jasionka, ul. Wiejskiej, ul. Pińczowskiej

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.31.2017                                                                                  Jędrzejów, 21.03.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam,
że w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, ul. Wiejskiej i ul. Jasionka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 196/12, 236/8, 236/4, 235/3, 235/6, 235/5, 237/1, 249/1, 249/2, 248/2, 247/2, 246/2, 245/2, 244, 243/2, 242/2, 240/2, 237/2, 239/2, 238/2 (obr. 07), 586, 593/2, 592/2, 591/2, 590/2, 589/2, 588/2, 587/2, 587/1 (obr. 06) 154/2, 24/2, 23/2, 22/2, 23/8, 22/8, 170, 21/7, 20/2, 20/1, 19/7, 18/5, 13, 12, 14/2, 14/8, 14/3, 14/5, 14/7, 14/6, 11 (obr.08) oraz na działce położonej
w miejscowości Piaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 312/9, wydane zostały następujace postanowienia:

-    Starosty Jędrzejowskiego z dnia 08.03.2018 r. – znak: RGN.6123.00097.2018,

- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.02.2018 r.     
     – znak: O.Ki.Z-3.4351.47.2018.mk

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanych postanowień
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 04.04.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-03-21
Data publikacji:
2018-03-21
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)