Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczacych postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie w rejonie ul. Murawiec, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Duh-Imbora

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.36.2017                                                                                  Jędrzejów, 26.03.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam,
że w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie w przy ul. Mikołaja Kopernika, ul. Murawiec, ul. Bartosza Głowackiego i ul. Duh-Imbora, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 399, 251/2, 167, 232/4, Świętokrzyski Wojewódzki  Konserwator Zabytków w Kielcach wydał  postanowienie znak: ZATiRA.IA.5151.29.2018
z dnia 05.03.2018 r.

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 09.04.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-03-26
Data publikacji:
2018-03-26
Data ostatniej zmiany:
2018-03-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 10:56:54, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)