Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.15.2018                                                                                      Jędrzejów, 2018-07-04

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073 poz. 1566)  zawiadamiam, że na wniosek Gminy Jędrzejów z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a 28-300 Jędrzejów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku wielorodzinnego
z funkcji handlowej (apteki) na dzienny dom pobytu dla seniorów,
przewidzianej do realizacji  na działce położonej w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 367.

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Przedmiotowe akta dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-07-04
Data publikacji:
2018-07-05
Data ostatniej zmiany:
2018-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-16 15:25:31, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)