Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczacych postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Potok Mały

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.30.2017                                                                                  Jędrzejów 06.08.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, 1566)  zawiadamiam,
że w sprawie inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
nr BTS_56028_POTOK_MAŁY wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce położonej w Potoku Małym, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 590/2, Burmistrz Miasta Jędrzejowa w dniu 02.08.2018 r. wydał postanowienie znak: GP.6733.30.2017.

 

      W związku z powyższym strony postepowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój  nr 37, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 20.08.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-08-06
Data publikacji:
2018-08-06
Data ostatniej zmiany:
2018-08-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-22 13:38:59, zmian dokonał(a): Anna Stawecka

WCAG 2.0 (Level AA)