Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada, ul. Gądzio-Kosa

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.14.2018                                                                              Jędrzejów, dnia 10.09.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz. 1073, poz. 1566) zawiadamiam,
że w sprawie inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz
z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi towarzszącymi przedmiotowej inwestycji,
przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada i ul. Gądzio-Kosa, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 236, 268/4, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w dniu 23.08.2018 r. postanowienie znak: ZN.UR.5151.254.2018.

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 25.09.2018 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2018-09-10
Data publikacji:
2018-09-11
Data ostatniej zmiany:
2018-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-22 07:44:48, zmian dokonał(a): Jacek Mróz

WCAG 2.0 (Level AA)