Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Łączynie i w Skroniowie

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.32.2018                                                                              Jędrzejów 04.01.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz. 1945) zawiadamiam, że w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii SN-15kV, słupa SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji w ramach zadania „PBW przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych PKN Orlen
w miejscowości Łączyn – dz. nr 147/9, gm. Jędrzejów – RE Kielce”,
przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Łączynie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 473, 147/9 oraz na działkach położonych w Skroniowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 829/1, 829/2, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał w dniu 11.12.2018 r. postanowienie znak: O.KiZ-3.4351.288.2018.mk.

 

      W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33a, pokój nr 37,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek od 730 – 1530) w terminie do 18.01.2019 r.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-04
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)