Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Realizując zapisy Uchwały Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór kandydatów do składu Rady Seniorów Gminy Jędrzejów.

 

Nabór kandydatów prowadzony będzie od 10 stycznia do 9 lutego 2019 roku.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Jędrzejów należy składać na formularzach zgłoszeniowych stanowiących Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. Do formularza dołączyć należy oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Jędrzejów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik Nr 3
do Zarządzenia.

 

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (www.umjedrzejow.pl) oraz w Punkcie Informacji Urzędu (na parterze).

 

Wypełnione zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (pok.10, I piętro).

 

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 13:04:55, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)