Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Potoku Wielkim

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA
      JĘDRZEJOWA

GP.6733.39.2018                                                                                      Jędrzejów, 2019-02-08

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)  zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, w imieniu której działa Pan Paweł Kowalczyk przedstawiciel firmy AZAKO Andrzej Zalega, Westerplatte 45, 26-300 Opoczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego
i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej,
przewidzianej do realizacji na działkach położonych w Potoku Wielkim, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu: 747/1, 1235, 100, 98, 540/1, 97, 96, 95, 94, 104, 93, 92, 91, 90, 89, 148, 147, 87, 86

 

        Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne wnioski i uwagi. Przedmiotowe akta dostępne są w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a,  pokój Nr 37, w dniach  pracy urzędu
w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Dorota Bąk
Informację wprowadził:
Dorota Bąk
Data wytworzenia:
2019-02-08
Data publikacji:
2019-02-08
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)