Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony - Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy: RIZP.271.18.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-11-04

Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.17.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-18
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-10-17
Data ostatniej zmiany:
2016-11-21

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2016/2017

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-10-12
Data publikacji:
2016-10-12
Data ostatniej zmiany:
2016-11-08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w trybie przetargowym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data ostatniej zmiany:
2016-10-05

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jędrzejów

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Anna Olszewska (Anna)
Data wytworzenia:
2016-10-05
Data publikacji:
2016-10-05
Data ostatniej zmiany:
2016-10-05

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kieleckiej i Cmentarnej w Jędrzejowie - etap I - znak sprawy: RIZP.271.15.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2016-10-04
Data publikacji:
2016-10-04
Data ostatniej zmiany:
2016-10-04

Przetarg nieograniczony - Przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.13.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-22
Data ostatniej zmiany:
2016-09-23

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny ograniczony do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą, na wydzierżawienie na okres trzydziestu lat nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obrębu Potok Mały jako działka Nr 272/2 o powierzchni 3.6091 ha

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-09-14
Data publikacji:
2016-09-14
Data ostatniej zmiany:
2016-09-14

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sudół od km 0+359 do km 0+980 - na działce o nr ewid. 501/5 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - znak sprawy: RIZP.271.11.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-07
Data ostatniej zmiany:
2016-09-22

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem stanowisk handlowych przy cmentarzach położonych w Jędrzejowie przy ulicach Cmentarnej i Stanisława Konarskiego na okres od dnia 26.10.2016 roku do dnia 02.11.2016 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-08-31
Data publikacji:
2016-08-31
Data ostatniej zmiany:
2016-08-31

Przetarg nieograniczony - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - znak sprawy: RIZP.271.10.2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Szczepan Jaczyński (szczepan)
Data wytworzenia:
2016-07-27
Data publikacji:
2016-07-27
Data ostatniej zmiany:
2016-07-27

„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w gminie Jędrzejów w roku szkolnym 2016/2017”

Zbieranie statystyk

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,( Dz. U. z 2015poz.2164).

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=134623&rok=2016-07-13

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie.
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jacek Mróz (admin)
Data wytworzenia:
2016-07-14
Data publikacji:
2016-07-14
Data ostatniej zmiany:
2016-07-14

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Daszyńskiego 3

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-07-06
Data publikacji:
2016-07-06
Data ostatniej zmiany:
2016-07-06

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym położonym przy ul. 11 Listopada 34

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Anna Olszewska
Informację wprowadził:
Anna Olszewska
Data wytworzenia:
2016-07-06
Data publikacji:
2016-07-06
Data ostatniej zmiany:
2016-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 12:51:54, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)