Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2005 roku

Zbieranie statystyk
Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXX/270/05Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie
z dn.24.02.2005
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu
                 w 2005 roku
Lp.Dz.rozdz.Podmiot otrzymującyKwota dotacjiPrzeznaczenie dotacji/cel publiczny
     
1010-01009Spółki wodne10.000Na działalność w zakresie ochrony 
    środowiska
2700-70001Zarząd Budynków Mieszkalnych70.000Dofinansowanie remontów bloków
    komunlanych
     
3750-75023Świętokrzyskie Centrum      40.000Komputeryzacji gminy
  Innowacji i Transferu ŚCITT  
4750-75097Gospodarstwo pomocnicze  
  "Administracja budynków"600.000Na działalność bieżącą
     
5851-85158Izby wytrzeźwień 5.000Na podstawie porozumienia
     
6801-80110Niepubliczne gimnazjum  
  w Jędrzejowie146.523Zadania w zakresie oświaty
     
7926-92605Zgodnie z planowanym   
  konkursem ofert108.000Na upowszechnianie kultury fizycznej
     
8900-90095Przedsiebiorstwo Komunikacji  
  Miejskiej w Jędrzejowie90.000Dofinansowanie  lokalnego
    transportu zbiorowego
9900-90095Spółdzielnia Mieszkaniowa  
  "Przyszłość" w Jędrzejowie50.000Remonty chodników
     
10921-92109Dom Kultury 440.000Zgodnie z ustawą o prowadzeniu
    i organizacji działaności kulturalnej
    
  Ogółem1.559.523 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Adam Fatyga
Informację wprowadził:
Adam Fatyga
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-17
Data ostatniej zmiany:
2005-03-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-20 10:56:35, zmian dokonał(a): Karolina Iwańska

WCAG 2.0 (Level AA)