Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Zbieranie statystyk

                                                                                                               Jędrzejów, 19 kwietnia  2016 r.

BRM.0012.5.17.2016

 

                                                                             

                                                                                                       

                                                                                          ==================

 

                                           

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali nr 36 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy mieszkaniowe.
  2. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
  3. Sprawy różne.

Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wystąpieniem do kierownictwa zakładu pracy o udzielenie zwolnienia do pracy w Radzie. Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2016.446/.

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji                                                                                     Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego  

                                                                                        Urszula Kruk

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Justyna Piskorczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-04-19
Data ostatniej zmiany:
2016-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 07:53:54, zmian dokonał(a): Wojciech Abramowicz

WCAG 2.0 (Level AA)