Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z kompleksowej konroli gospodarki finansowej Gminy Jędrzejów za 2017 rok i inne wybrane okresy

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 56/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jędrzejów na 2019 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2019 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 54/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jędrzejów na lata 2019 - 2029

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 39/2018 z dnia 24.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2018 roku

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 12/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 11/2018 z dnia 21.02.2018 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jędrzejów na 2018 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 31/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jędrzejów na 2018 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 30/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jędrzejów na 2018 rok

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 29/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 14/2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonannia budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za 2017 r.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 224/2017 z dnia 18.09.2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów za I półrocze 2017 r.

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 166/2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Jędrzejów

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 133/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Ikona statystyk

Uchwała RIO Nr 132/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Jędrzejów na 2017 r.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 11:36:32, zmian dokonał(a): Renata Kawiorska

WCAG 2.0 (Level AA)