Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

I sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie kadencji 2018-2023 - 22 listopada 2018r.

Zbieranie statystyk

 

BRM.0002.1.2018                                                                  Jędrzejów, 14 listopada 2018r.

 

 

 

                                                          =========================

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach III DKC-0012-5/18 z dnia 9 listopada 2018r. zostaje zwołana I sesja Rady Miejskiej w  Jędrzejowie, która odbędzie się 22 listopada 2018r. o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie Al. J. Piłsudskiego 3.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
Karolina Iwańska
Informację wprowadził:
Karolina Iwańska
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-16
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-20 13:36:26, zmian dokonał(a): Beata Pisarek

WCAG 2.0 (Level AA)