Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĄD MIEJSKI W JĘDRZEJOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miejski w Jędrzejowie

Ikona statystyk

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 29 marzec 2019r.

Zbieranie statystyk

Jędrzejów, dnia 26.03.2019 r.

 

 

 

Pan

mgr inż. Robert Kruk

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Jędrzejowie

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2018 poz. 994, poz. 1000) zwracam się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 29.03.2019 r. (piątek), po zakończonych obradach zwykłej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

  

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 – 2029.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                UZASADNIENIE

W związku z koniecznością złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki  o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie” w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podmiot udostępniający:
Urząd Miejski w Jędrzejowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Barbara Gola (brm)
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-13 13:55:17, zmian dokonał(a): Marta Pędzik-Prawda

WCAG 2.0 (Level AA)